മലർമഞ്ജരിയിൽ വണ്ടിനെപ്പോൽ

 

ചിത്രം/ആൽബം: കർമ്മയോഗി
വര്‍ഷം: 2012
ഗാനരചയിതാവു്: ഷിബു ചക്രവർത്തി
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചൻ
ആലാപനം: ചിന്മയി

മലർമഞ്ജരിയിൽ വണ്ടിനെപ്പോൽ
തളിരധരത്തിൻ മധുനുകരാൻ
അണയൂ ചാരെ വിധുവദനേ ..
താരവൃന്ദങ്ങൾ വീശീ ...
താരനൂപുരം ചാർത്തീ
അമരൂ നീ അളിവേണീ... ( മലർ ... )

കാലം കരിങ്കല്ലിൽ കൊത്തിയ ശൃംഗാര
ഭാവങ്ങളായിരുന്നില്ലയോ നാം
മന്ദാരപുഷ്പത്തിൻ മാലയുമായ്
ഉഷസന്ധ്യകൾ പിന്നെയും വന്നുപോയി ...
നീലമുകിലിൻ പാവാടചുറ്റിയ
പോയജന്മത്തിന്റെ കൗമാരകാലം ( മലർ ... )

രാവിൽ നിലാവിന്റെ പൂമ്പട്ടുടയാട
ഏതൊരു മോഹത്തിൽ അഴിഞ്ഞുവീണു
ഈ പുഴയോരത്ത് ക്രീഡാവിവശയായ്
ഹേമന്ദയാമിനി തളർന്നിരുന്നു...
മാരകേളീ മയൂരമാടി
മാറിൽ മൃഗമദഗന്ധം നിറഞ്ഞു .

No comments:
Write comments