പൂവാനമേ പുന്നാരമേ

 

ചിത്രം:തല്‍സമയം ഒരു പെണ്‍കുട്ടി
സംഗീതം :ശരത്‌
രചന :മുരുകൻ കാട്ടാക്കട ,ബി ആര്‍ പ്രസാദ്‌
ആലാപനം:ആനന്ദ് അരവിന്ദാക്ഷന്‍,അല്‍ക്ക അജിത്ത്

പൂവാനമേ പുന്നാരമേ
എന്‍ മേഘദൂതു ദേവനോടു ചൊല്ലാമോ
കന്നിപ്പൂവണിത്തെന്നലേ....
തെന്നലേ മായത്തെന്നലേ....
നിന്‍ പ്രേമഗീതമൊന്നു പാടിടാമോ
ല...ല...ല...ല...ല...ല...
പൂവാനമേ പുന്നാരമേ
എന്‍ മേഘദൂതു ദേവനോടു ചൊല്ലാമോ

നിലാവെഴും നീലരാവില്‍
കിനാവുകള്‍ പൂത്ത രാവില്‍
മനോജ്ഞമീ വിളക്കു പൂക്കള്‍
തിളങ്ങുമീ പൂര്‍ണ്ണരാവില്‍
ഞാനെന്‍ പ്രേമമിന്നു നിന്റെ കാതിലോതിടാം
നീയെന്‍ ദേവനോടു ചൊല്ലുമോ..
ലലാ ലലാ..ലലാ ലലാ..ലലാ ലലാ..ലലാ ലലാ..
പൂവാനമേ പുന്നാരമേ
എന്‍ മേഘദൂതു ദേവിയോടു ചൊല്ലാമോ
കന്നിപ്പൂവണിത്തെന്നലേ ....
തെന്നലേ മായത്തെന്നലേ ....
നിന്‍ പ്രേമഗീതമൊന്നു പാടിടാമോ
ല...ല...ല...ല...ല...ല...
പൂവാനമേ പുന്നാരമേ
എന്‍ മേഘദൂതു ദേവിയോടു ചൊല്ലാമോ.....

അഗാധമെന്‍ പ്രേമദാഹം
അറിഞ്ഞുവോ രാഗദേവന്‍
അതാകുമോ എന്‍ കിനാവില്‍
കടമ്പുകള്‍ പൂത്തു നിന്നു
ഏതോ പൂവിലെ പരാഗമാകെ വീണതോ
എന്തേ..നിന്‍ കവിള്‍ തുടുത്തുവോ...
ലലാ ലലാ..ലലാ ലലാ..ലലാ ലലാ..ലലാ ലലാ..
പൂവാനമേ പുന്നാരമേ
എന്‍ മേഘദൂതു ദേവനോടു ചൊല്ലാമോ
കന്നിപ്പൂവണിത്തെന്നലേ ....
തെന്നലേ മായത്തെന്നലേ ....
നിന്‍ പ്രേമഗീതമൊന്നു പാടിടാമോ
(പൂവാനമേ...)

No comments:
Write comments