ഓമനിച്ചുമ്മ വെയ്ക്കുന്നൊരിഷ്ട നോവാണ് പ്രണയം

 
ചിത്രം:കാസനോവ
സംഗീതം : ഗോപി സുന്ദർ
രചന : ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
ആലാപനം:കാര്‍ത്തിക്,വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍,
നജീം അര്‍ഷാദ്,രൂപ,കല്യാണി,ഗോപീസുന്ദര്‍

ഓമനിച്ചുമ്മ വെയ്ക്കുന്നൊരിഷ്ട നോവാണ് പ്രണയം
തൂവെയിൽ തൊട്ടുരുമ്മുന്ന വെണ്ണിലാവാണ് പ്രണയം
Fall in Love (4)
എന്തു തോന്നുന്നു നിൻ മനസ്സാരൊ തൊട്ടുവെന്നോ
കൊഞ്ചി നിൽക്കുന്നു നീ വെറുതേയാരോടോ
മെല്ലെയെന്തോ മിണ്ടലും പേരുചൊല്ലാൻ തോന്നലും
ഒന്നു കാണാൻ വിങ്ങലും പറയാമിതു നിൻ പ്രണയം
ഹേ.. മെല്ലെയെന്തോ മിണ്ടലും പേരുചൊല്ലാൻ തോന്നലും
ഒന്നു കാണാൻ വിങ്ങലും പറയാമിതു നിൻ പ്രണയം

ഓമനിച്ചുമ്മ വെയ്ക്കുന്നൊരിഷ്ട നോവാണ് പ്രണയം
തൂവെയിൽ തൊട്ടുരുമ്മുന്ന വെണ്ണിലാവാണ് പ്രണയം
Fall in Love (4)

നിന്നെ കാണാതൊരു നാൾ ഞാനുരുകുന്നതു പോലെ
You\'re in Love
ഒന്നും ചെയ്യാനലസം മെയ്യ് തളരുന്നതു പോലെ
You\'re in Love
എല്ലാം നൽകാൻ തോന്നിയാലെല്ലാ വാക്കും വറ്റിയാൽ
ഒറ്റയ്ക്കാവും നേരത്ത് You\'re in Love
ഹേ.. എല്ലാമെല്ലാം പുതുമയായ് എല്ലാരാവും പുലരിയായ്
എങ്ങാണു നീ തിരഞ്ഞെ പോവുന്നു ഞാൻ

You are gonna fall in love (2)

ഹോ.. കൂ പ്രണയം പോലും ഇന്നൊരു തലവേദനയല്ലേ
Hey true love (2)
തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുമ്പോൾ നാം നുണകൾ പറയേണ്ടേ
Feel true love
പ്രേമം നെഞ്ചിൻ പുഞ്ചിരി വീഴാൻ നേരം കൈപ്പിടി
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ സംഗീതം Feel all love
എല്ലാമെല്ലാം മറവിയിൽ എല്ലാരോടും പ്രണയമായ്
ആപ് ബോലിയേ ഇതു പ്രാണാ കാതൽ കാതൽ

ഓമനിച്ചുമ്മ... ചുമ്മ... ചുമ്മ...
ഓമനിച്ചുമ്മ വെയ്ക്കുന്നൊരിഷ്ട നോവാണ് പ്രണയം
തൂവെയിൽ തൊട്ടുരുമ്മുന്ന വെണ്ണിലാവാണ് പ്രണയം
Fall in Love (4)
എന്തു തോന്നുന്നു നിൻ മനസ്സാരൊ തൊട്ടുവെന്നോ
കൊഞ്ചി നിൽക്കുന്നു നീ വെറുതേയാരോടോ
മെല്ലെയെന്തോ മിണ്ടലും പേരുചൊല്ലാൻ തോന്നലും
ഒന്നു കാണാൻ വിങ്ങലും പറയാമിതു നിൻ പ്രണയം
ഹേ.. മെല്ലെയെന്തോ മിണ്ടലും പേരുചൊല്ലാൻ തോന്നലും
ഒന്നു കാണാൻ വിങ്ങലും പറയാമിതു നിൻ പ്രണയം

No comments:
Write comments