താലിക്കു പൊന്ന് പീലിക്കു കണ്ണ്

 
ചിത്രം :ദൈവത്തിന്റെ മകന്‍)
സംഗീതം :   വിദ്യാസാഗര്‍ 
രചന : 
 
 എസ്‌ രമേശന്‍ നായര്‍ 
ആലാപനം:
 
എം ജി ശ്രീകുമാര്‍

{ആ ...ആ ...]
താലിക്കു പൊന്ന് പീലിക്കു കണ്ണ് 
താഴത്തു വിണ്ണ് നീയെന്റെ പെണ്ണ്

താലിക്കു പൊന്ന് പീലിക്കു കണ്ണ് 
താഴത്തു വിണ്ണ് നീയെന്റെ പെണ്ണ്
ഇളവെയില്‍ ഉടുത്തു വന്നാല്‍.. 
ഇതള്‍ മിഴി വിരിഞ്ഞു നിന്നാല്‍..
ഇനിയൊരു മനസ്സു തന്നാല്‍.. 
[ഓ സോണിയാ........]
(താലിക്കു പൊന്ന് )

ഉദയം കണ്ടു നില്‍ക്കാം ഹൃദയം പങ്കു വയ്ക്കാം
മധുരം കൊണ്ടു മൂടാം [ഓ.. സോണിയാ ]
മുടിയില്‍ നീല രാവും ചിരിയില്‍ പൂ നിലാവും
കരളില്‍ പൊന്‍ കിനാവും [ഓ.. സോണിയാ]
മലരിന്‍ മണമായ് മനസ്സില്‍ നിറയൂ
മദനന്‍ മൊഴിയും കഥകള്‍ പറയൂ
മടിയില്‍ മഴവില്‍ അഴകായ് മയങ്ങൂ
മഴയില്‍ പുളയും പുഴയായ് ഒഴുകൂ
[ഓ.. സോണിയാ.........]
(താലിക്കു പൊന്ന്)

ശിലയും ശില്പ്പമാകും പുളകം പുഷ്പമാകും
പ്രണയം പുണ്യമാകും [ഓ.. സോണിയാ]
തിലകം തിങ്കളാകും തിരുമെയ്‌ തങ്കമാകും
അധരം പവിഴമാകും [ഓ.. സോണിയാ]
മകരം നിറയും കുളിരായ് പടരൂ
മയിലിന്‍ നടനം മിഴിയില്‍ കവരൂ
വനശ്രീ തൊഴുമെന്‍ ഉഷസ്സായ് വിരിയൂ
വളരും കലയായ് വധുവായ് അണയൂ 
[ഓ.. സോണിയാ.........]
(താലിക്കു പൊന്ന്) 


No comments:
Write comments