മൈനാക പൊന്മുടിയില് പൊന്നുരുകി തൂവിപ്പോയ്

 
ചിത്രം/ആൽബം:മഴവില്‍ക്കാവടി
ഗാനരചയിതാവു്:കൈതപ്രം
സംഗീതം: ജോണ്‍സണ്‍
ആലാപനം: ജി വേണുഗോപാല്‍

മൈനാക പൊന്മുടിയില് പൊന്നുരുകി തൂവിപ്പോയ്
വിഷുക്കണികൊന്നപോലും താലിപ്പൊന് പൂവണിഞ്ഞു
തൂമഞ്ഞും പൊന്മുത്തായ് പൂവെല്ലാം പൊന്‍പണമായ്
(മൈനാക പൊന്മുടിയില് )
ആതിരാപെണ്ണാളിന് മണിവീണാതന്ത്രികളില്
മോഹത്തിന് നീലാമ്പരികള് തെളിയുന്നു മായുന്നു
തെളിയുന്നു മായുന്നു
ദശപുഷ്പം ചൂടുമ്പോള് മനമുണരും കളമൊഴിതന്
കരളില് കുളിരലയില്
ഇന്നാക്കയ്യിലീക്കയ്യിലാടുന്നു കൈവളകള്
(മൈനാക പൊന്മുടിയില് )
ചേങ്ങിലാത്താളത്തില് പൊന്നമ്പലമുണരുമ്പോള്
പാടാന് മറന്നുറങ്ങും പൈങ്കിളിയും പാടിപ്പോയ്
പൂവേപൊലി പാടുന്നു പൂങ്കിളിയും മാളോരും
കരയില് മറുകരയില്
ഇന്നാക്കൊമ്പിലീക്കൊമ്പിലാടുന്നു പൂന്തളിരും
(മൈനാക പൊന്മുടിയില് )

No comments:
Write comments