ചിട്ടുക്കുരുവി കുട്ടിക്കുഴലില്‍ ഇഷ്ടം മുറുകിയൊട്ടിക്കുറുകി

 ചിത്രം/ആൽബം:കില്ലാടി രാമന്‍
ഗാനരചയിതാവു്:രാജീവ്‌ ആലുങ്കല്‍
സംഗീതം: എം ജയചന്ദ്രന്‍
ആലാപനം:

ചിട്ടുക്കുരുവി കുട്ടിക്കുഴലില്‍ ഇഷ്ടം മുറുകിയൊട്ടിക്കുറുകി
ചൊട്ടച്ചിറകു കൊട്ടിപ്പഴയൊരീണം പാടി
ചുട്ടിപ്പുടവ ചുറ്റും പുലരി മേട്ടില്‍ ചെറിയ പട്ടം പരതി-
യോട്ടം തുടരുമേട്ടന്‍ വിരുതനൊപ്പം കൂടി
മലനാടന്‍ തൊടിയിലെ കളിയൂഞ്ഞാല്‍ പടിയിലെ
ചെറു ചാറ്റല്‍ ചിരിനിലാവിന്‍ കുളിരിലോരോ കനവുകള്‍
(ചിട്ടുക്കുരുവി )

ആമ്പല്‍ക്കടവിലെ ...നാടന്‍ കദളിയില്‍ ...
ആമ്പല്‍ക്കടവിലെ നാടന്‍ കദളിയില്‍
തേനും തേടി മുമ്പേ രണ്ടിലാരോ പായവേ
മുളകള്‍ മുറിഞ്ഞേകുന്നൊരു രാഗം നുകരവേ
പുഴകള്‍ പതഞ്ഞാടുന്നൊരു താളം തുടരവേ
വിളകാക്കും വയലിലേതോ ചെറുമി പാടീ പഴമകള്‍
(ചിട്ടുക്കുരുവി )

ഞാവല്‍ച്ചെരുവിലെ ...ഞാലിപ്പൂവുകള്‍ ...
ഞാവല്‍ച്ചെരുവിലെ ഞാലിപ്പൂവുകള്‍
കാറ്റില്‍ കേളിയാടും നേരം ഈറന്‍ മാറവേ
അകിടും ചുരന്നോടും ദൂരെ പൂവാല്‍പ്പയ്യുകള്‍
പടവില്‍ കാടി തേടും നേരമുണ്ടേ പുകിലുകള്‍
തുടു ഞാറിന്‍ തണലിലേതോ നിനവ് നെയ്‌തേ ചിരുതകള്‍
(ചിട്ടുക്കുരുവി )

No comments:
Write comments