പൂമര കൊമ്പിലിരുന്നു

 ചിത്രം : അനഘ (ഓര്‍മ്മയില്‍ ഒരു നിമിഷം / 1989)
സംഗീതം :കോഴിക്കോട്‌ യേശുദാസ്‌
ഗാനരചന : ജോസഫ് ഒഴുകയില്‍
ഗായകന്‍ : കെ ജെ യേശുദാസ്‌

പൂമര കൊമ്പിലിരുന്നു
കോകിലം ഇണയെ വിളിക്കുന്നു
അനുരാഗ ഗാനം പാടി
അനുരാഗ ഗാനം പാടി (അങ്ങകലെ..)

ഇണയോ വിളി കേള്‍ക്കുന്നില്ല
അനുപല്ലവി പാടുന്നില്ല (ഇണയോ.. )
ഈ സന്ധ്യതന്‍ അരുണിമയില്‍
ഈണവുമായ്‌ കാത്തിരിന്നു (ഈ സന്ധ്യതന്‍..)
ഒരു വേഴാമ്പല്‍ പോലെ

ആയിരം കിനാക്കളുമായ്
ഓര്‍മയില്‍ നീ മാത്രമേ
ഒരു നാള്‍ ഞാന്‍ കൊതിച്ചു നിന്നു
പറന്നു പോകാന്‍ ഒരുങ്ങി നിന്നു (ഒരു നാള്‍..)(അങ്ങകലെ..)

അനുരാഗ ഗാനം പാടി അനുരാഗ ഗാനം പാടി .....

No comments:
Write comments