ചെങ്കതിര്‍ കയ്യും വീശി പൊന്‍പുലര്‍ പൂങ്കാറ്റേ

 

ചിത്രം :സ്നേഹവീട്
രചന : റഫീക്ക്‌ അഹമ്മദ്‌
സംഗീതം :ഇളയരാജ
പാടിയത് :കെ എസ്‌ ചിത്ര


ചെങ്കതിര്‍ കയ്യും വീശി പൊന്‍പുലര്‍ പൂങ്കാറ്റേ
പൊന്‍പുലര്‍ പൂങ്കാറ്റേ (2)

ചെങ്കതിര്‍ കയ്യും വീശി പൊന്‍പുലര്‍ പൂങ്കാറ്റേ
മഞ്ഞണിപുല്ലില്‍ തങ്ങും സങ്കടം മായ്ച്ചാട്ടേ
ചിറ്റാമ്പല്‍ പൂവും തേടി പായുമ്പോള്‍ ചങ്ങാതീ
മുത്താരം ചിന്നിതെന്നി പോവല്ലേ ശിങ്കാരീ
നാടുണര്‍ന്നേ.... ഓ... മേടുണര്‍ന്നേ.... ഓ... (ചെങ്കതിര്‍)

പൂവായ പൂവെല്ലാം പൂക്കാലം കൂടാനായ്
തെന്മാലക്കാവില്‍ ചേരുന്നൂ
വാരിളം പൂത്തുമ്പീ ആലില തേരില്‍ നിന്‍
താമസം തീരാറായില്ലേ (പൂവായ)
പുലര്‍വേളതന്‍ കരലാളനം
നിന്‍റെ ലോലമേനീ വീണയാക്കീ (ചെങ്കതിര്‍)

വല്ലങ്ങീ വേലക്ക് ചില്ലാട്ടം കാണാനായ്
ചങ്ങാലി പ്രാവും പോകുന്നൂ
തേന്മുളം തത്തമ്മേ കൂരട കുന്നിന്മേല്‍
പാടിനീയെന്തേ തേടുന്നൂ (വല്ലങ്ങീ)
തെളിനീരിലെ പരല്‍മീനുകള്‍
തങ്കത്തൂവല്‍ പീലി പോലെ നീങ്ങി (ചെങ്കതിര്‍)

No comments:
Write comments