ചെമ്പകത്തൈകള്‍ പൂത്ത മാനത്ത് പൊന്നമ്പിളി

 

click here to downloadചിത്രം: കാത്തിരുന്ന നിമിഷം
രചന : ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
സംഗീതം : എം കെ അര്‍ജ്ജുനന്‍
പാടിയത് : കെ ജെ യേശുദാസ്ചെമ്പകത്തൈകള്‍ പൂത്ത മാനത്ത് പൊന്നമ്പിളി
ചുംബനം കൊള്ളാനൊരുങ്ങീ...
അമ്പിളീ..............
അമ്പിളി പൊന്നമ്പിളീ.....
ചുംബനം കൊള്ളാനൊരുങ്ങീ......
ചുംബനം കൊള്ളാനൊരുങ്ങീ [ചെമ്പകത്തൈകള്‍]

അത്തറിന്‍ സുഗന്ധവും .......
അത്തറിന്‍ സുഗന്ധവും പൂശിയെന്‍ മലര്‍ച്ചെണ്ടീ
മുറ്റത്ത് വിടര്‍ന്നില്ലല്ലോ..
അത്തറിന്‍ സുഗന്ധവും പൂശിയെന്‍ മലര്‍ച്ചെണ്ടീ
മുറ്റത്ത് വിടര്‍ന്നില്ലല്ലോ...
വെറ്റില മുറുക്കിയ ചുണ്ടുമായ് തത്തക്കിളി
ഒപ്പന പാടിയില്ലല്ലോ...
ഒപ്പന പാടിയില്ലല്ലോ..... [ചെമ്പകത്തൈകള്‍]

അല്ലിക്കൈ മൈലാഞ്ചീ........
അല്ലിക്കൈ മൈലാഞ്ചി കൊണ്ടെന്റെ മേനിയില്‍
അവള്‍ പടം വരച്ചില്ലല്ലോ....
മാണിക്യ മണിമുത്തു കവിളെന്റെ കവിളിലെ
മങ്ങലില്‍ തിളങ്ങിയില്ലല്ലോ....
മങ്ങലില്‍ തിളങ്ങിയില്ലല്ലോ [ചെമ്പകത്തൈകള്‍]

No comments:
Write comments