ഹൃദയം മറന്നൂ... നാണയത്തുട്ടിന്‍റെ..

 


..Download


ചിത്രം : ചന്ദനച്ചോല
രചന : മൂപ്പത്ത് രാമചന്ദ്രന്‍
സംഗീതം : കെ ജെ ജോയ്
പാടിയത് : കെ ജെ യേശുദാസ്ഹൃദയം മറന്നൂ... നാണയത്തുട്ടിന്‍റെ
കിലുകിലാശബ്ദത്തില്‍...
സ്നേഹബന്ധം..ആ സ്നേഹബന്ധം
ഈ ലോകയാഥാര്‍ത്ഥ്യമേ...
ഈ ലോകയാഥാര്‍ത്ഥ്യമേ...

അനഘമാം രത്നമെന്നോര്‍ത്തു ഞാന്‍ ലാളിച്ചു
കനലെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ നൊന്തുപോയി..
താളുകള്‍ മറിഞ്ഞൂ ജീവിതഗ്രന്ഥത്തില്‍...
സൗഹൃദം പോറല്‍ വരുത്തിവെച്ചു..
പോറല്‍ വരുത്തിവെച്ചു..

ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥവും ഇന്നോളം കണ്ടില്ല
മനമെന്ന പ്രതിഭാസം സൂക്ഷ്മമായി...
നാളുകള്‍ പൊഴിയും ആളുകള്‍ മറയും
തെറ്റുകള്‍ മണ്ണില്‍ മറഞ്ഞുപോകും
മണ്ണില്‍ മറഞ്ഞുപോകും..

No comments:
Write comments