ഓ..ഓ..ഓ.. ആ ..ആ.. മൃദുലേ...ഹൃദയമുരളിയിലൊഴുകി വാ

 

click here to download

ചിത്രം: ഞാന്‍ ഏകനാണ്
രചന: സത്യന്‍ അന്തിക്കാട്
സംഗീതം : എം ജി രാധാകൃഷ്ണന്‍
പാടിയത് : യേശുദാസ്


ഓ..ഓ..ഓ.. ആ ..ആ..
മൃദുലേ...ഹൃദയമുരളിയിലൊഴുകി വാ
നിന്‍ നിഴലായ് അലയും പ്രിയനെ മറന്നുവോ
മൃദുലേ...ഹൃദയമുരളിയിലൊഴുകി വാ
നിന്‍ നിഴലായ് അലയും പ്രിയനെ മറന്നുവോ
മൃദുലേ മനസ്സും മനസ്സുമകന്നുവോ

അകലെയാണെങ്കിലും ധന്യേ (2)
നിന്‍ സ്വരം ഒരു തേങ്ങലായെന്നില്‍ നിറയും ( ഓ...)

പിരിയുവാനാകുമോ തമ്മില്‍ (2)
എന്‍ പ്രിയേ ഒരു ജീവനായ് എന്നില്‍ വിരിയും ( ഓ...)

No comments:
Write comments