നിലാവിന്റെ പൂങ്കാവില്‍ , നിശാപുഷ്പ ഗന്ധം

ചിത്രം : ശ്രീകൃഷ്ണപ്പരുന്ത്

രചന : പി ഭാസ്കരന്‍

സംഗീതം : കെ രാഘവന്‍

പാടിയത് : ലതിക
നിലാവിന്റെ പൂങ്കാവില്‍ നിശാപുഷ്പം

കിനാവിന്റെ തേന്മാവില്‍ രാപ്പാടി പാടി

(നിലാവിന്റെ)...കുമാരേട്ടാ എന്റെ കുമാരേട്ടാ...കരിമുകിലെന്‍ പൂവേണി... ഇളംകാറ്റെന്‍ മധുവാണി...

മതിമുഖമെന്‍ താമ്പാളം... മലര്‍ച്ചുണ്ട് താമ്പൂലം...

തളിര്‍വെറ്റ മുറുക്കാനും മണിമാറില്‍ വീഴാനും

പകരാന്‍ നീ വന്നാട്ടേ... ആ ചൂടു പകര്‍ന്നാട്ടേ...

(നിലാവിന്റെ)വെണ്ണതോല്‍ക്കുമെന്‍ മേനി മുറുകെയൊന്നു പുണരാനും

എന്‍ മടിയില്‍ തലചായ്ക്കാനും സുമബാണന്‍ വന്നല്ലോ

ഈ രാത്രി പുലരില്ല... പൂങ്കോഴികള്‍ കൂവില്ല..

ഇന്നു രാത്രി ശിവരാത്രി... മദിരോത്സവ ശുഭരാത്രി...

(നിലാവിന്റെ)

No comments:
Write comments