അമ്പിളിപൂവട്ടം പൊന്നുരുളി

 

അമ്പിളിപൂവട്ടം പൊന്നുരുളി

Click to Downloadചിത്രം : എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടിക്ക്

രചന : കൈതപ്രം

സംഗീതം : കൈതപ്രം

പാടിയത് : യേശുദാസ്


അമ്പിളിപ്പൂവട്ടം പൊന്നുരുളി

നാല്‍പ്പാമരം കൊണ്ട് കിളിവാതില്‍

വീട്ടിന്നകത്തെ പൂമുറ്റത്തുണ്ടേ

താനേകുരുത്തൊരു മന്ദാരം

മന്ദാരക്കൊമ്പത്ത് പാറിക്കളിക്കണ

പൂത്തുമ്പിപ്പെണ്ണിനെ അറിയാമോ

നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോകളിത്തോഴിമാരൊത്തു തിരിതെറുത്തു പെണ്ണ്

ഭഗവതിക്കെട്ടില്‍ വിളക്കുവച്ചു

കയ്യാലനാലിലും പായാരമോതി

അവരോടുമിവരോടും പതം പറഞ്ഞു

ഒരുപാ|ടൊറ്റുപാടു സ്വപ്നം കണ്ടവര്‍

ആയിരം പൂക്കളില്‍ തപസ്സിരുന്നു

അമ്പിളിപ്പൂവട്ടം.....പുതുമഴത്തെളിയിലെ കുളിരാം കുളിരെ

പെണ്ണിനണിയാന്‍ ആവണി നിലാക്കോടി

കൊലുസിട്ട കണങ്കാല്‍ കിലുകിലുങ്ങുമ്പോള്‍

കരിക്കാടിപ്പാടത്തെ ഞാറ്റുവേല

അരികത്തു വന്നൊന്നു കൊഞ്ചിയാലോ

അവളുടെ കിളിമൊഴി തിരുവാതിര

അമ്പിളിപ്പൂവട്ടം......

No comments:
Write comments