കണ്ണുതുറക്കാത്ത ദൈവങ്ങളേ

 

ചിത്രം: അഗ്നിപുത്രി
രചന: വയലാര്‍
സംഗീതം: ബാബുരാജ്
പാടിയത്: എസ് ജാനകി
രാഗം:

കണ്ണുതുറക്കാത്ത ദൈവങ്ങളേ
കരയാനറിയാത്ത ചിരിക്കാനറിയാത്ത
കളിമണ്‍ പ്രതിമകളേ
മറക്കൂ നിങ്ങളീ ദേവദാസിയെ, മറക്കൂ മറക്കൂ

ആയിരമായിരം അന്തപ്പുരങ്ങളില്‍
ആരാധിച്ചവള്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളെ
ആരാധിച്ചവള്‍ ഞാന്‍
നിങ്ങളൊരിയ്ക്കല്‍ ചൂടിയെറിഞ്ഞൊരു
നിശാഗന്ധിയാണു ഞാന്‍
(കണ്ണുതുറക്കാത്ത)

കര്‍പ്പൂരനാളമായ് നിങ്ങള്‍തന്‍ മുന്‍പില്‍
കത്തിയെരിഞ്ഞവള്‍ ഞാന്‍
കണ്ണീരില്‍ മുങ്ങിയ തുളസിക്കതിരായ്
കാല്‍ക്കല്‍ വീണവള്‍ ഞാന്‍
കാല്‍ക്കല്‍ വീണവള്‍ ഞാന്‍
(കണ്ണുതുറക്കാത്ത)

No comments:
Write comments