ചെമ്പകത്തൈകള്‍ പൂത്ത മാനത്ത് പൊന്നമ്പിളി

 

ചിത്രം: കാത്തിരുന്ന നിമിഷം രചന : ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സംഗീതം : എം കെ അര്‍ജ്ജുനന്‍ പാടിയത് : കെ ജെ യേശുദാസ് ചെമ്പകത്തൈകള്‍ പൂത്ത മാനത്ത് പൊന്നമ്പിളി ചുംബനം കൊള്ളാനൊരുങ്ങീ... അമ്പിളീ.............. അമ്പിളി പൊന്നമ്പിളീ..... ചുംബനം കൊള്ളാനൊരുങ്ങീ...... ചുംബനം കൊള്ളാനൊരുങ്ങീ [ചെമ്പകത്തൈകള്‍] അത്തറിന്‍ സുഗന്ധവും ....... അത്തറിന്‍ സുഗന്ധവും പൂശിയെന്‍ മലര്‍ച്ചെണ്ടീ മുറ്റത്ത് വിടര്‍ന്നില്ലല്ലോ.. അത്തറിന്‍ സുഗന്ധവും പൂശിയെന്‍ മലര്‍ച്ചെണ്ടീ മുറ്റത്ത് വിടര്‍ന്നില്ലല്ലോ... വെറ്റില മുറുക്കിയ ചുണ്ടുമായ് തത്തക്കിളി ഒപ്പന പാടിയില്ലല്ലോ... ഒപ്പന പാടിയില്ലല്ലോ..... [ചെമ്പകത്തൈകള്‍] അല്ലിക്കൈ മൈലാഞ്ചീ........ അല്ലിക്കൈ മൈലാഞ്ചി കൊണ്ടെന്റെ മേനിയില്‍ അവള്‍ പടം വരച്ചില്ലല്ലോ.... മാണിക്യ മണിമുത്തു കവിളെന്റെ കവിളിലെ മങ്ങലില്‍ തിളങ്ങിയില്ലല്ലോ.... മങ്ങലില്‍ തിളങ്ങിയില്ലല്ലോ [ചെമ്പകത്തൈകള്‍]

No comments:
Write comments