വെള്ളിത്തേന്‍ കിണ്ണം പോല്‍..

 


Click to download


ചിത്രം : പെണ്‍പട (1975)
സംഗീതം : ആര്‍ കെ ശേഖര്‍, എ ആര്‍ റഹ്മാന്‍
രചന : ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാര്‍
ഗായകന്‍ : ജയചന്ദ്രന്‍


 വെള്ളിത്തേന്‍ കിണ്ണം പോല്‍
വെണ്ണക്കല്‍ ശില്പം പോല്‍
തുള്ളിയരികത്തു വന്ന പെണ്ണേ
ശൃംഗാരം മാറത്ത് ശ്രീവത്സം ചാര്‍ത്തിയ
ശ്രീകലയാം പഞ്ചമിനിലാവേ
(വെള്ളിത്തേന്‍..)

മനസ്സിനുള്ളില്‍ വിടര്‍ന്നു
മലര്‍ക്കിനാവില്‍ തെളിഞ്ഞു
മനസ്സിനുള്ളില്‍ വിടര്‍ന്നു
മലര്‍ക്കിനാവില്‍ തെളിഞ്ഞു
മധുരം എനിക്കു നീ പകര്‍ന്നു
നിന്നെ ഞാനെന്‍ മനോരഥദേവതയാക്കും
മഹാലക്ഷ്മിയാക്കും
(വെള്ളിത്തേന്‍..)

കരളിനുള്ളില്‍ പടര്‍ന്നു
കുളിര്‍നിലാവില്‍ തളിര്‍ത്തു
കരളിനുള്ളില്‍ പടര്‍ന്നു
കുളിര്‍നിലാവില്‍ തളിര്‍ത്തു
ലഹരി എനിക്കു നീ ചൊരിഞ്ഞു
നിന്നെ ഞാനെന്‍ മദാലസമോഹിനിയാക്കും
ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയാക്കും
(വെള്ളിത്തേന്‍..)

No comments:
Write comments