ആകാശനീലിമ മിഴികളിലെഴുതും അനുപമ സൗന്ദര്യമേ..

 


Click to download


ചിത്രം : കൈയും തലയും പുറത്തിടറുത്‌ (1985)
സംഗീതം : രവീന്ദ്രന്‍
രചന : മുല്ലനേഴി
ഗായകന്‍ : യേശുദാസ്


 


ആ‍കാശനീലിമ മിഴികളിലെഴുതും
അനുപമ സൌന്ദര്യമേ..
(ആകാശനീലിമ..)
നക്ഷത്രമാല ഞാന്‍ നിന്‍
മാറില്‍ ചാര്‍ത്തുമ്പോള്‍..
വിശ്വം.. തരിച്ചു നില്‍ക്കും..
(ആകാശനീലിമ..)

നിന്‍ കവിളിണയിലെന്‍ കരാംഗുലി
കുങ്കുമപ്പൂ വിടര്‍ത്തും..
നിന്‍‌റെ കരളിലെ പൊന്‍‌പരാഗം
നിത്യകല്യാണി ചൂടും..
(നിന്‍ കവിളിണ..)
ദേവലോകമമ്പരന്നുനിന്നതും..
ദേവകന്യമാരു നാണമാര്‍ന്നതും..
അറിഞ്ഞു മനസ്സു നിറഞ്ഞ ലഹരിയിലലിഞ്ഞു..
കനവിലും നിനവിലും നിറയുക..
(ആകാശനീലിമ..)

എന്‍ മണിയറയില്‍‍ രാഗലോല നീ
സ്വര്‍ഗ്ഗസംഗീതം പാടും..
പ്രേമലതകള്‍ പൂനിലാവിന്‍..
പുഷ്പസമ്മാനമേകും..
(എന്‍ മണിയറ..)
നിന്‍‌റെ ഗാനധാര ഭൂമി കേട്ടതും..
സ്വന്തമായ മംഗളങ്ങള്‍ നേര്‍ന്നതും..
അറിഞ്ഞു മനസ്സു നിറഞ്ഞ ലഹരിയിലലിഞ്ഞു..
കനവിലും നിനവിലും നിറയുക..
(ആ‍കാശനീലിമ..

No comments:
Write comments