ഇനിയും നിന്‍ ഓര്‍മ്മതന്‍ ഇള വെയിലില്‍..

 

Click to download ചിത്രം : എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ (2002)സംഗീതം : രവീന്ദ്രന്‍ രചന : ഓ എന്‍ വി കുറുപ്പ് ഗായകന്‍ : കെ ജെ യേശുദാസ് ഇനിയും നിന്നോര്‍മ്മതന്‍ ഇളവെയിലില്‍ വിരിയും മിഴിനീര്‍പ്പൂക്കളുമായ് നിന്നന്ത്യനിദ്രാകുടീരം പൂകി കുമ്പിട്ടു നില്പവളാരോ? ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനംപോലേ-ഒരു ദു:ഖ സങ്കീര്‍ത്തനംപോലേ പൊന്‍പറകൊണ്ടുനീ സ്നേഹമളന്നൂ കണ്ണുനീരിറ്റിച്ചതേറ്റുവാങ്ങി ധന്യയായ്ത്തീര്‍ന്നൊരാ കന്യകയെന്തിനായ് ഇന്നും കാതോര്‍ത്തുകാത്തിരിപ്പൂ? ഈ കല്ലറതന്‍ അഗാധതയില്‍-ഒരു ഹൃത്തിന്‍ തുടിപ്പുകളുണ്ടോ? മൃത്യുവിന്‍ കൊത്തേറ്റു നൂറായ് നുറുങ്ങും ഹൃത്തടം വീണ്ടുമുയിര്ക്കുമെന്നോ? ഏതോ നിഗൂഢമാം മൌനം വിഴുങ്ങിയ നാദത്തിനുണ്ടാമോ മാറ്റൊലികള്‍? ശത്രുവിന്‍ വെട്ടേറ്റുവീണവര്‍തന്‍-ചുടു രക്തത്തില്‍ പൂക്കള്‍ വിടരും .

No comments:
Write comments